la República de Sudáfrica

Firma

14 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

13 de septiembre de 1995

Entrada en vigor

29 de abril de 1997

Permanent Representation of the Republic of South Africa to the OPCW

Wassenaarseweg 40
2596 CJ The Hague
The Netherlands

The South African Council for the Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction – Department of Trade and Industry

Private Bag X84
0001 Pretoria
South Africa