Rumania

Firma

13 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

15 de febrero de 1995

Entrada en vigor

29 de abril de 1997

Permanent Representation of Romania to the OPCW

Catsheuvel 55, 2517 KA
The Hague
The Netherlands

Ministry of Foreign Affairs – Department for Export Controls, ANCEX

Polona Str. - District 1 8
Bucharest 010501
Romania