la República Checa

Firma

14 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

6 de marzo de 1996

Entrada en vigor

29 de abril de 1997

Permanent Representation of the Czech Republic to the OPCW

Paleisstraat 4
2514 JA The Hague
The Netherlands

State Office for Nuclear Safety – Division of Chemical Weapons Prohibition – Department of Non-Proliferation

Senovážné nám 9
110 00 Prague 1
Czechia