la República Árabe Siria

Ratificación, adhesión o sucesión

14 de septiembre de 2013

Entrada en vigor

14 de octubre de 2013

Región

Asia

Permanent Representation of the Syrian Arab Republic to the OPCW

President Kennedylaan 19
2517 JK The Hague
The Netherlands

Ministry of Foreign Affairs

Prime Ministers Complex 17th April
Damascus
Syria