Malasia

Firma

13 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

20 de abril de 2000

Entrada en vigor

20 de mayo de 2000

Permanent Representation of Malaysia to the OPCW

Rustenburgweg 2
2517 KE The Hague
The Netherlands

Ministry of Foreign Affairs

No 1 Jalan Wisma Putra
Precinct 2
62602 Putrajaya
Malaysia