el Principado de Liechtenstein

Firma

21 de julio de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

24 de noviembre de 1999

Entrada en vigor

24 de diciembre de 1999

Permanent Representation of the Principality of Liechtenstein to the OPCW

Office of Foreign Affairs - Heiligkreuz 14
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

Office of Foreign Affairs

Peter-Kaiser-Platz - Postfach 684 1
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein