el Principado de Liechtenstein

Firma

21 de julio de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

24 de noviembre de 1999

Entrada en vigor

24 de diciembre de 1999

Permanent Representation of the Principality of Liechtenstein to the OPCW

Office for Foreign Affairs - Kirchstrasse 9
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

Office for Foreign Affairs

Kirchstrasse 9 - Postfach 684
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein