Georgia

Firma

14 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

27 de noviembre de 1995

Entrada en vigor

29 de abril de 1997

Región

Europa Oriental

Permanent Representation of Georgia to the OPCW

Lange Vijverberg 12
2513 AC The Hague
The Netherlands

Ministry of Foreign Affairs

Chitadze Street 4
0118 Tbilisi
Georgia