la República Popular de Bangladesh

Firma

14 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

25 de abril de 1997

Entrada en vigor

29 de abril de 1997

Permanent Representation of the People’s Republic of Bangladesh to the OPCW

Badhuisweg 77
2587 CD The Hague
The Netherlands

Bangladesh National Authority for Chemical Weapons Convention (BNACWC)

Dhaka Cantonment
1206 Dhaka
Bangladesh