la República de Azerbaiyán

Firma

13 de enero de 1993

Ratificación, adhesión o sucesión

29 de febrero de 2000

Entrada en vigor

30 de marzo de 2000

Región

Europa Oriental

Permanent Representation of the Republic of Azerbaijan to the OPCW

Andries Bickerweg 6
2517 JP The Hague
The Netherlands

Ministry of Foreign Affairs

Sh. Gurbanov 4
AZ 1009 Baku
Azerbaijan